Skip to content

Branngardiner.

Brann og Røykgardiner er et automatisk brann- og røyk-sikringssystem som hindret gjennomgang av røyk, varme, supervarme gasser og brann for en forhåndsdefinert tid i den ene eller begge retninger. Branngardiner testes opp til 240 minutt ved 1000 grader celsius.

Branngardin tillater mye større design fleksibilitet for både rehabilitering og nybygg, og er derfor et meget effektivt alternativt for ikke-bærende vegger, tradisjonelle branndører og brannporter.

Branngardin kan benyttes hvor som helst i bygningen.