Service og vedlikehold

Kran og Portteknikk AS utfører service og vedlikehold på
alle typer/merker porter og løfteutstyr.


 

Service på porter

Avtaleservice
En sikker drift og maksimal levetid på industriporter krever regelmessig service.
• Vi tilbyr regelmessig service på Deres portutstyr.
• Vår avtaleservice består av Forebyggende Vedlikehold og Tilstandskontroll.

Forebyggende Vedlikehold
Det viktigste hjelpemiddelset for å holde driftsutgiftene nede på et minimum er Forebyggende Vedlikehold. Forebyggende Vedlikehold gir mindre driftstans og sikrere drift. Forebyggende Vedlikehold består av: Kontroll, justering og smøring av portdeler og portmaskineri.


Tilstandskontroll
Tilstandskontroll består av en grundig gjennomgang av port og portmaskineri.
Denne undersøkelsen blir utfylt på eget Kontrollskjema, hvor eventuelle mangler blir påført.

Kontrollskjema kan brukes i bedriftens internkontroll eller kvalitetssikringsystem.


Regelmessig service er lønnsom drift!

Kontakt oss

Kran og Portteknikk AS

Heggstadmoen 16, 7080 Heimdal

Telefon: 72 89 08 05

Mobil: 908 69 561

E-post: info@kranport.no
 
Orgnr: 990 285 284